مشخصات فردی
نام:راضیه سلیمی
تاریخ تولد:1 مهر
جنسیت:زن
محل سکونت:ایران
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد